Головна

Предметом діяльності «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН» є:
–  інвестиційна діяльність;
– діяльність у галузі будівництва та виробництва;
– діяльність у галузі виробництва, видобування та переробки;
– юридичні, охоронні та інші послуги;
– дослідження українського та закордонних ринків;
– медико-виробнича діяльність;
– роботи з дорогоцінними металами та камінням;
– діяльність у галузі торгівлі;;
– діяльність у галузі освіти;
– діяльність у галузі реклами, видавництва, інформації та маркетингових досліджень;
– транспортні послуги;
– інша діяльність:
– посередництво у здійсненні фінансових операцій;
– впровадження прогресивних форм забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів, в тому числі лізинг;
– надання послуг з обміну валют на підставі агентської угоди з банківською установою;
– надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки) та інші об’єкти нерухомості;
– розробка та практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
– сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
– управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг;
– створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;
– створення обладнання, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, збереження природних та трудових ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища;
– фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
– зовнішньоекономічна діяльність:
– зовнішньоекономічна торгівля товарами, надання послуг, виконання робіт, посередницька діяльність;
– виконання брокерських та дилерських робіт, надання агентських послуг;
Володіючи загальною правоздатністю, Товариство має цивільні права і виконує обов’язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством України.
3.3. Товариство має право займатися будь-якими іншими видами діяльності, які не суперечать діючому законодавству України.
3.4 У випадках, передбачених законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.